Instagram

Instagram

lördag, december 12, 2009

Utan tidning

"Utan tidning kan ingen människa känna sig fullt tillfreds, allra minst i dessa händelserika tider. Ej heller kan någon vara nöjd med att endast en och annan gång få ögna igenom någon tidning, som han tillfälligtvis köpt eller fått låna. Fullt belåten kan endast den vara, vilken har sin egen tidning, som han prenumererat på och som kommer honom tillhanda regelbundet utan dröjsmål. Håll eder en egen tidning, som Ni kan läsa, när Ni vill och behagar! Därigenom kan Ni bäst följa med allt som händer och sker. Kvartalsskiftet stundar! Förnya omederbart prenumeration på Söderhamns-Kuriren."

Topp på Söderhamns Kuriren, Fredag 28 mars, 1924.

Jag sitter och jobbar med en uppsats till samhällskunskapen. Den handlar om bildjournalistikens utveckling och betydelse för lokaljournalistiken i Söderhamn. Därför slår jag i tidningens arkiv, och där finns det några godbitar kan jag lova.

Inga kommentarer: